FORM CAN BE A CONTENT

FORM CAN BE A CONTENT

Lipiec 10, 2011
/ / /
Comments Closed

polish version below the english one.

More I cooperate with different artists, more I strenghten mine’s covinction that „FORM CAN BE A CONTENT”. During shooting for a dance movie „Inside”, in the mass of interpretations, seeking for narratives and human stories by the film team, I was constanlty staying with my movement concept. The subject for me as a choreographer and someone who prepars the dancer, was physical relation of the body with the space and objects in the space, in which starting point was the movement coming from inside, from body’s sensations.

Staying with the concept for movement research was making me happy and motivated. The thing is that form of work I choose has a content. Me as an artist, I don’t need to explain, justify or excuse the form. It stands for itself. Instead I needed to make conscious choice before. I choose very concrete form of work with a body for this particular film.

I hope I „infect” a bit film team with my faith and enthusiasm. I hope also that what will be invisible will be perceptible and what could be simply flat on the screen will have its depth. We will see on the premiere night!

more about the film:  www.facebook.com/pages/InSide-Film          www.insidefilm.pl

——————————————————————————–

Im więcej współpracuję z artystami różnych dziedzin, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu iż „FORM CAN BE A CONTENT”. Podczas zdjęć do filmu ruchowego „Inside”,w natłoku prób różnorodnych interpretacji, poszukiwania narracji oraz ludzkich historii przez członków ekipy, z którą pracowałam,  ja pozostawałam przy swoim. Tematem dla mnie, jako twórcy choreografii i przygotowania tancerki, była fizyczna relacja ciała z przestrzenią i obiektami w przestrzeni, w której punktem wyjściowym jest ruch pochodzący ze środka ciała, z odczuć sensorycznych.

Trzymanie się powyższego punktu wyjściowego do poszukiwań w ruchu, sprawiało mi radość, a w procesie twórczym całej ekipy dawało motywację do dalszej pracy. Wynika to po prostu z faktu, że ta wybrana przeze mnie forma zawiera treść. Ja, jako twórca nie muszę formy tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Ona stanowi o sobie. Ja natomiast musiałam podjąć decyzję wcześniej. Świadomie wybrałam tę a nie inna metodę pracy i poszukiwań w ruchu w pracy nad tym konkretnym filmem.

Mam nadzieję, że chociaż trochę zaraziłam swoją wiarą i entuzjazmem resztę ekipy filmowej i że to co niewidoczne będzie odczuwalne, a to co mogłoby być płaskie na ekranie kinowym, uzyska głębie. Zobaczymy na premierze filmu!

więcej o filmie:  www.facebook.com/pages/InSide-Film  oraz   www.inside.pl

Comments are closed.