BIO

fot. Aleksandra Osowicz

 

english version first / potem polska / apres la version francaise

 

Renata Piotrowska is a choreographer and performer; in her works she uses tools of contemporary dance, specially its experimental trends, performative arts, dramaturgy and theatre.

Piotrowska confronts affective choreography with conceptual thinking. She contemplates contemporary world through deriving the inspirations from life experiences and theoretical texts from human sciences. She is interested in analyzing present body politics through the context of historical body politics and representations. In her recent works she focuses on the stories and experiences of women nowadays.

Priority artist of Aerowaves Twenty in 2017 and 2019.

She created: „Now“ / 2007, „Dancing with the Enemy“ / 2007, UNKNOWN series / 2008-2010, „breaj ART OF THE WAR“ / 2010, UNKNOWN.SEANCE“ / 2011, videodance „Inside“ / 2011, „The Forest“_work in progress / 2013, „Death. Exercices and variations“ / 2014, Common / 2016, „The pure gold is seeping out of me” / 2017, „I know, you adore dying flowers”/2018. In 2008 and 2010 her performances: „Dancing with the Enemy“ and „Unknown“ were choosen for the Polish Dance Platform.

She worked in such places as: CSW Contemporary Art Castle in Warsaw, National Gallery „Zachęta“ in Warsaw, Nowy Theatre, Theatre Studio, Ochota Theatre and Theatre Institute in Warsaw, Art Stations Foundation and Cultural Center „Zamek“ in Poznan, National Choreographic Center in Montpellier, National Dance Center in Paris, National Scene in St.Brieuc.

Piotrowska worked also with theatre directors creating choreographies for theatre pieces (Maria Kwiecień, Ewa Piotrowska, Konrad Dworakowski).

She received scholarships from Adam Mickiewicz Institute, Art Stations Foundation and Ministry of Culture and National Heritage in Poland, programme „Młoda Polska“ (2010) and „Stypendium Ministra“ (2013).

In the years 2007-2011 she leaded regular improvistation, contact improvisation and body awarness classes in Warsaw and workshops in Poland and abroad. She is a creator of educational programme on dance „Mam ochotę na taniec” in Ochota Theatre in Warsaw, which envisages combination of theory and practice and co-creator of annual course of experimental choreography organized by Burdag Foundation.

Piotrowska graduated from master choreographic programme ex.e.r.ce. in Montpellier and Theatre Academy in Białystok.

She is a member of choreographer’s platform from Warsaw, Center in Motion.

https://www.facebook.com/centrumwruchu?fref=ts

www.renatapiotrowska.pl

———————

Renata Piotrowska-Auffret jest choreografką i performerką; w swoich pracach wykorzystuje narzędzia tańca eksperymentalnego, sztuk performatywnych, dramaturgii i teatru.

Piotrowska zestawia choreografię z myśleniem konceptualnym. Kontempluje wspólczesny świat poprzez czerpanie inspiracji z własnych doświadczeń i tekstów teoretycznych z zakresu nauk humanistycznych. Interesują ją współczesne polityki ciał, analizowane przez pryzmat polityk i reprezentacji ciał historycznych i z obcych kultur.

Ma na swoim koncie spektakle: „Teraz” / 2007, „Tańcząc z Wrogiem” / 2007, seria UNKNOWN / 2008 – 2010, “break SZTUKA WOJNY” / 2010, „UNKNOWNS.SEANS” / 2011, film taneczny „Inside” / 2011, „The Forest”_work in progress / 2013, „Śmierć. Ćwiczenia i wariacje“ / 2014, „Wspólne“ / 2016. W roku 2008, w 2010 i 2017 jej spektakle: “Tańcząc z Wrogiem”, “Unknown” i „Śmierć. Ćwiczenia i wariacje” były wytypowane do prestiżowego przeglądu – Polska Platforma Tańca.

Współpracowała z takim miejscami jak: CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Zachęta, Nowy Teatr, Teatr Studio, Instytut Teatralny, Art Stations Foundation z Poznania, CK Zamek w Poznaniu, Centrum Choreograficzne w Montpellier, Narodowe Centrum Tańca w Paryżu, Scena Narodowa w St. Brieuc i inne.

Piotrowska pracuje również z reżyserami teatralnymi tworząc choreografie do spektakli dramatycznych.

Jest kilkukrotną stypendystką Instytutu Adama Mickiewicza, Art Stations Foundation oraz stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu “Młoda Polska” (2010) i programu „Stypendium Ministra” (2013) oraz priorytetową artystką Areowaves (2017).

W latach 2007-2011 prowadziła regularne zajęcia z improwizacji, kontakt improwizacji i świadomości ciała w Warszawie oraz warsztaty w Polsce i za granicą. Jest twórczynią programu edukacyjnego o tańcu „Mam ochotę na taniec” w Teatrze Ochoty w Warszawie, który zakłada łączenie teorii z praktyką oraz współtwórczynią rocznego kursu choreografii eksperymentalnej organizowanego przez Fundację Burdąg.

Jest członkinią kolektywu warszawskich choreografów Centrum w Ruchu.

Absolwentka Akademii Teatralnej i programu ex.e.r.ce „Research and Choreography” w CCN Montpellier we Francji.

www.renatapiotrowska.pl

http://www.centrumwruchu.pl

———-

 

 

—————-

Renata Piotrowska est née à Varsovie en Pologne. Chorégraphe, danseuse, performeuse, elle est artiste indépendante et travaille dans les champs de la danse contemporaine, de la nouvelle danse et de l’art performatif.  Elle envisage cette recherche à travers ses expériences et analyse des théories qu’elle puise dans les sciences humaines. Elle confronte la chorégraphie à la pensée conceptuelle.

En 2011-2013 elle participe au master ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier. Son mémoire et sa recherche sont accès sur la notion d’attention et d’empathie entendu comme des outils et des moyens de création de l’art chorégraphique.

Elle a crée Maintenant / 2007 / production Art Stations Foundation, En dansant avec l’ennemi / 2007/ production Towarzystwo Prze-Twórcze, la série de UNKNOWN / 2008-2010, production Towarzystwo Prze-Twórcze, break L’ART DE LA GUERRE / 2010 / production Théâtre Studio à Varsovie, Unknown Séance / 2011/ production Art Stations Foundation, la vidéo-danse Inside / 2011/ production Blaszanka Studio, Comme un paysage (avec ex.e.r.ce groupe) / 2012 / CCN Montpellier, ON EXPRESSION – duo avec Eléonore Didier / 2013 / production La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc.

En 2008 et 2010 ses spectacles ont été sélectionnés à la Plate-Forme de la Danse Polonaise à Poznań.

Elle a présenté ses pièces et celles d’autres chorégraphes dans des festivals en Europe, Israël et aux Etats-Unis, entre autres : Festival 360 degrés à La Passerelle à Saint-Brieuc, Festival d’Automne à Paris (avec le groupe ex.e.r.ce), Uzès Danse Festival à Uzès (avec le groupe ex.e.r.ce), festival Body/Mind à Varsovie, International Festival Malta à Poznań, Madrid en Danza – Festival International de la Danse Contemporaine à Madrid, Film Danse Festival Frameworks à New-York.

Elle a collaboré comme chorégraphe et/ou comme danseuse avec Nigel Charnock, Eléonore Didier, Michael Schumacher, Rafał Dziemidok.

Elle obtient une subvention du Ministère de la Culture et de l’Héritage National  „Jeune Pologne” en 2010 et la bourse artistique du Ministère de la Culture et de l’Héritage National Stypendium Ministra en 2013.

Renata est le membre de Centre en Mouvement – le platforme pour des choregraphes de Varsovie.

www.renatapiotrowska.pl

http://www.centrumwruchu.pl

————-

 

 

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*